Arkiv för kategori: Pedagogik

Att använda iPads i inlärningssyfte

Sedan ett par år tillbaka är det mycket populärt med iPads och andra surfplattor och de allra flesta vuxna äger sin egen ”platta”. Det finns också skolor, och till och med förskolor, som fört in plattorna i undervisningen. Eftersom detta är ett relativt nytt fenomen finns det inte mycket forskning […]

Watercolor Hands Illustration

Waldorfpedagogik

Waldorfpedagogiken bygger på metoder och idéer utvecklade av antroposofen Rudolf Steiner, i början av 1900-talet. Den första skolan öppnades 1919 i Stuttgart och i Sverige fick vi vår första Waldorfskola på 1930-talet. Det är alltså fråga om en väl beprövad pedagogisk metod, som inte är särskilt kontroversiell idag, även om […]

Studieteknik

Studieteknik

Vad som är effektiv studieteknik är egentligen högst personligt och beror även lite på vad för typ av fakta det är som ska studeras. Vill du memorera något eller bara få grepp om grunddragen i ditt ämne? Det avgör valet av studieteknik. Vissa generella råd kan man dock ge. Ett […]

Stressfaktorer för studenter

Stressfaktorer för studenter

Alla känner sannolikt av stress i arbetslivet någon gång, men en grupp vars arbetsrelaterade stress inte är lika väldokumenterad är studenternas. Att studera är ju studenteras arbete, universitet eller högskolor är deras arbetsplatser, och de upplever sannolikt stress precis som alla andra. Vad är det då som gör studenter stressade? […]

Pauser viktiga vid studier

Pauser viktiga vid studier

Att införliva fysiska aktiviteter i sina studier behöver inte bara ske i form av praktiska övningar i klassrummet. Det är också mycket viktigt när man studerar själv på högre nivå, men då av en annan anledning, nämligen att ta pauser från sina studier. En viktig anledning till att ta regelbundna […]

Datorer i undervisning

Datorer i undervisning

Datorer blir en allt mer integrerad del av vår vardag. Datorerna finns inte längre bara i våra hem och på våra arbetsplatser, vi tar med oss dem överallt vi går i form av våra mobiltelefoner. Det kan därför ses som en naturlig och rentav nödvändig utveckling att datorerna numera också […]

Montessoripedagogik

Montessoripedagogik

Pedagogik är ett ämne som ligger många varmt om hjärtat. Det gäller särskilt föräldrar som naturligtvis vill se till att barnen får en bra start i livet. Det gäller också blivande och nuvarande lärare, liksom politiker, som brinner för att kunna skapa en så bra skola och utbildningsväsen som möjligt. […]

Adolph Diesterweg och det elevaktiva arbetssättet

Adolph Diesterweg och det elevaktiva arbetssättet

Ett pedagogiskt synsätt som bär manga likheter till John Deweys aktivitetspedagogik och konceptet ”learning by doing” är Adolph Diesterwegs pedagogik, som brukar kallas för ett elevaktivt arbetssätt eller elevaktiv skola. När man följer ett elevaktivt arbetssätt använder sig läraren av elevernas föreställningar om verkligheten, istället för ämnets uppbyggnad enligt lärarens […]

John Dewey

John Dewey

John Dewey är en av de viktigaste förgrundsfigurerna inom pragmatismen, och var mannen som myntade begreppet ”learning by doing”, även om Dewey själv aldrig skrev de exakta orden i den ordningen. Han uttryckte istället meningen ”Learn to do by knowing and to know by doing” i sin bok Applied Psychology […]

Vad innebär ”learning by doing”?

Vad innebär ”learning by doing”?

Learning by doing betyder med en direktöversättning ”att lära genom att göra”. Det är också i stort vad denna pedagogiska disciplin går ut på: att genom egenupplevda, praktiska erfarenheter kunna reflektera och lära sig något nytt. Denna metod innefattar också synen att människor kan lära sig själva, utanför ett klassrum […]