Montessoripedagogik

Pedagogik är ett ämne som ligger många varmt om hjärtat. Det gäller särskilt föräldrar som naturligtvis vill se till att barnen får en bra start i livet. Det gäller också blivande och nuvarande lärare, liksom politiker, som brinner för att kunna skapa en så bra skola och utbildningsväsen som möjligt. Pedagogik är grundbulten i all utbildning, och det är därför inte så konstigt att det har uppkommit många olika teorier och skolor kring vilken sorts pedagogik som är den mest effektiva. Alla teorier har sina anhängare, men vissa har lyckats bättre än andra att få människor att ta till sig budskapet. Montessoripedagogiken är ett exempel på en lärostil som många anser tilltalande.

Montessoripedagogiken har sitt ursprung hos den italienska pedagogen Maria Montessori. Hon föddes 1870 och verkade framför allt under första hälften av 1900-talet. Hon utvecklade sina idéer om utbildning tillsammans med flera kollegor, men det är Montessori som har fått stå som affischnamn för inriktningen. Det var också hon som stod för formuleringen av de flesta av idéerna som utgör grunden för Montessoripedagogiken. Redan från början stod det klart att hon hade talang för att lära ut saker till barn och ungdomar, och hennes praktiska erfarenhet från arbetslivet gjorde att hon fick nya insikter som hon sedan formulerade i skrift.Montessoripedagogik 11

Montessoripedagogiken går i stora drag ut på att vara lyhörd på barnens behov och se i vilket stadium barnet befinner sig. Att se barnens utveckling som en del av olika faser är grundläggande för pedagogiken. Tanken är nämligen att läraren eller pedagogen ska se till att anpassa sin utlärning beroende på vilken fas som barnet befinner sig i. Ett sätt att göra det är att låta barnen använda sina sinnen på ett så fritt sätt som möjligt. Tanken är att all inskränkning av barnens associationer är negativt, så en Montessori-pedagog vill i så stor utsträckning som det är möjligt se till att barnen får utvecklas fritt.

En följd av det är att läraren har en mer undanskymd roll under själva lektionen. Det är en av de punkter som kritiker menar att Montessoripedagogiken inte sköter tillräckligt bra. Genom att ställa sig i bakgrunden riskerar barnen, menar kritikerna, att sakna en fast hand som styr dem igenom utbildningen. Många förespråkare av Montessoripedagogiken menar att det inte blir ett problem så länge barnen får möjlighet att utvecklas på egen hand även utanför skolan, till exempel genom att själva lära sig reglerna för olika lekar och kortspel. Mycket bra information om olika spel går att hitta på internet, på en casino blogg till exempel.