Datorer i undervisning

Datorer blir en allt mer integrerad del av vår vardag. Datorerna finns inte längre bara i våra hem och på våra arbetsplatser, vi tar med oss dem överallt vi går i form av våra mobiltelefoner. Det kan därför ses som en naturlig och rentav nödvändig utveckling att datorerna numera också är en del av undervisningen i våra skolor. Alla håller dock inte med.

En av de som är av annan uppfattning är Håkan Danielsson, som är gymnasielärare i historia och samhällsvetenskap. Han menar att datorerna ska ut ur klassrummen. Detta motiverar han med att datorerna är kontraproduktiva under lektioner då en lärare för en dialog med eleverna. Han avser med detta framförallt datorer då de används för att anteckna, istället för ett skrivblock och en penna. Han pekar på flera studier bland universitetsstudenter i USA som har visat att studenterna som pluggade inför prov med anteckningar de gjort på datorn presterade 40 procent sämre än sina kamrater som hade antecknat för hand.computer-506756_1280

Matematikläraren Sabine Louvet anser att Danielssons slutsats av detta, att datorerna ska kastas ut från klassrummen, är väl drastisk. Hon håller med om att datorerna inte är menade att fungera som ersättning för penna och papper i skolan, utan att de ska användas bara när det finns ett faktiskt syfte med att använda datorn, exempelvis om en uppgift en elev ska utföra blir enklare på datorn, eller bara går att genomföra på datorn. Hon trycker också på datateknikens utveckling, och hur det har skapats många nya yrken i samband med denna utveckling som man inte hade kunnat drömma om 15 år tidigare. När de barn som går i skolan idag ska ut i arbetslivet är sannolikheten därför mycket hög att deras arbete, nästan oavsett vad det är, kommer att involvera en dator. Därför, menar hon, måste skolungdomarna idag tillåtas förbereda sig för deras framtid genom att tidigt lära sig använda digitala verktyg.

För att Louvet ska få som hon vill måste skolorna dock satsa mer på att skapa en plan för it-användningen i deras undervisning. En rapport från Skolverket visar nämligen att it-kompetensen och it-användningen i svenska skolor är på samma nivå som 2008, trots att antalet datorer som finns tillgängliga för elever och lärare har ökat dramatiskt sedan dess. Den visar också att lärarna inte känner att de får tillräckligt med stöd för att använda sig av de tekniska hjälpmedel som finns. Om du är lärare och vill använda datorer i din undervisning, men känner att du måste bättra på kunskaperna, kan Addskills Excelkurs vara något för dig.