Stressfaktorer för studenter

Alla känner sannolikt av stress i arbetslivet någon gång, men en grupp vars arbetsrelaterade stress inte är lika väldokumenterad är studenternas. Att studera är ju studenteras arbete, universitet eller högskolor är deras arbetsplatser, och de upplever sannolikt stress precis som alla andra. Vad är det då som gör studenter stressade?

Till att börja med kan konstateras att en enda enkätundersökning av 1000 studenter, som skedde vid Lunds universitet i samband med en kandidatuppsats av Jeanette Kaikkonen, räckte för att bekräfta att studenter känner sig stressade – faktiskt upplevde en majoritet av de tillfrågade studierelaterad stress. Kaikkonen ville försöka ta reda på vilka faktorer det var som gjorde studenterna stressade, och hur det påverkade deras prestationer. Hon hittade fem olika aspekter av stress som relaterar till studierna: hur studenterna upplever studierelaterad stress generellt, vilket betydelse tidspressen har, examinationsstress, planering och hantering av studierna och hur stress och tidspress inverkar på lärande. Det hon tydligt kunde se var att de vanligaste stressfaktorerna bland studenterna var examinationsstress och tidspress. Med det senare menas helt enkelt en känsla av att man inte har kontroll över tiden. Hon kunde se, relaterat till tidspressen, att känslan av kontroll inte kom från att man avsatte många timmar till att studera, utan snarare från att man använde de timmarna effektivt.person-984236_960_720

Ett knep man kan använda för att minska stressen är att se till att koppla bort allt som har med studier att göra när man är ledig. Som student har man ofta aldrig helt ledig tid – all tid är potentiell studietid – men då får man bestämma att man avsätter ett visst antal timmar under en helg för att vara helt ledig. Då är det bra att göra något man tycker är roligt och avslappnande.

Andra metoder för att hantera stressen är att strukturera upp allt som ska göras i en lista, och sedan beta av de viktigaste sakerna först. Det är också bra att motionera regelbundet. Andra, mer mentala åtgärder man kan träna på är att säga nej till saker man inte vill göra, att sluta jämföra sig med andra och istället fokusera på sig själv, och att minska kraven man ställer på sig själv.