Studieteknik

Vad som är effektiv studieteknik är egentligen högst personligt och beror även lite på vad för typ av fakta det är som ska studeras. Vill du memorera något eller bara få grepp om grunddragen i ditt ämne? Det avgör valet av studieteknik. Vissa generella råd kan man dock ge. Ett bra tips är att direkt ta reda på om materialet som ska studeras innehåller sammanfattningar. Är du redan bekant med ämnet kan det räcka långt att bara läsa dessa ett par gånger. Vidare så är det grundläggande vid studier att skapa bra förutsättningar för ostörd inlärning. Om det du ska plugga finns som talbok är det ofta en bra idé att lyssna samtidigt som man promenerar. Eller städar hemma