Arkiv för kategori: Okategoriserade

Praktisera det du lär dig

Praktisera det du lär dig

Vi är alla olika, och sättet vi lär oss nya saker på är också olika. För vissa passar det perfekt att sitta själv och gå igenom böcker och andra texter tills den nya kunskapen satt sig i minnet. För andra behövs mer praktiska tillvägagångssätt, som exempelvis att träna det som […]

Lär dig jobbet på jobbet!

Lär dig jobbet på jobbet!

Tidigare genom historien var det vanligt att du dels gick i dina släktingars fotspår när det gäller ditt karriärval och dels gjorde du alltid någon form av praktik på jobbet du ville ha innan du började jobba på egen hand. Idag ser läget ganska annorlunda ut för de flesta yrkesgrupper. […]

Pragmatism – teorin som bygger på devisen “learning by doing”

Pragmatism – teorin som bygger på devisen “learning by doing”

Det är den amerikanske filosofen Charles Sanders Pierce (1839–1914) som står bakom teorin som den välkända devisen ”learning by doing” bygger på. Teorin kallas för pragmatism. Andra namn inom pragmatismen är den schweiziska psykologen och filosofen Jean Piaget (1896–1980), den amerikanske psykologen och filosofen William James (1842–1910) och John Dewey, […]

Jobb där praktisk inlärning är viktigt

Jobb där praktisk inlärning är viktigt

De senaste årtiondena har utbildning blivit något av det viktigaste som finns. Anledningen till detta är att att många jobb och arbetsgivare faktiskt kräver att den anställde har en examen från ett universitet exempelvis. Dock så är inte utbildning allt, varpå det finns en mängd olika yrken där praktisk inlärning […]

Hitta rätt genom en yrkesutbildning

Hitta rätt genom en yrkesutbildning

Trots att tekniken går framåt och vi blir allt mer bekväma, finns det forskning som talar om att vi har allt svårare att koncentrera oss och har svårt att anpassa oss efter dagens normer. För det som inte har utvecklats är hur våra hjärnor fungerar. Med andra ord är våra […]

Pedagogik: learning by doing

Pedagogik: learning by doing

Learning by doing, det vill säga lärande genom att göra eller praktisk inlärning, är aktiviteter där människor lär sig av förstahandsupplevelser. Detta inlärningssätt ger på ett motiverande: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-1428-6_544 och stimulerande sätt bättre förståelse av aktiviteter. Då denna inlärning är praktisk engageras människor till att utforska och testa aktiviteter med både […]

Att lära sig språk genom att använda det

Att lära sig språk genom att använda det

Det finns en mängd olika sätt att lära sig ett nytt språk. En av de mer klassiska vägarna är att sitta ner i ett klassrum och lyssna på en lärare, som gärna delar ut grammatiska övningar och utför test av olika slag. En del läser böcker där man lär sig […]

Little boy and girl looking into their fishing net at the wildlife they have found.

Ur och skur-förskolor

Studier visar att barn som är utomhus mycket, sommar som vinter, är friskare än barn som endast är ute en kort stund varje dag. Många förskolor idag är dessutom trångbodda, med många barn på liten yta, och sjukdomar sprids lätt. I Ur och Skur-förskolor är barnen ute hela eller större […]

pulse