Praktisera det du lär dig

Vi är alla olika, och sättet vi lär oss nya saker på är också olika. För vissa passar det perfekt att sitta själv och gå igenom böcker och andra texter tills den nya kunskapen satt sig i minnet. För andra behövs mer praktiska tillvägagångssätt, som exempelvis att träna det som ska läras in genom att samtala och interagera med andra. Inget sätt är bättre eller mer rätt än något annat, utan vi har helt enkelt olika personligheter och olika sätt för inlärning.

För dem som behöver interaktion för sin inlärning så finns flera möjligheter som underlättar. Bor man i närheten av huvudstaden finns till exempel möjlighet att boka konferensrum i Stockholm. Det möjliggör möten i små eller större grupper där inlärningen kan ske både på ett organiserat och kreativt sätt. Håller du exempelvis på att lära dig ett nytt språk så blir det mycket lättare genom att aktivt tala språket med andra; antingen dem som redan kan det eller andra som också håller på att lära sig det. Man kan träffas digitalt också, men riktiga möten där samtalen flyter lättare och deltagarna är på plats fysiskt är trots allt bättre i många situationer.

Oavsett hur du tillägnar dig ny kunskap så är det viktigt att inte glömma bort att ta en bensträckare ibland; att ta pauser när man pluggar är viktigare än man tror. Ibland är det svårt att koncentrera sig långa stunder, och mycket stillasittande är skadligt för oss. Så vare sig du är ensam eller i grupp – ta pauser varje timme, sträck dig och gå runt, få igång blodcirkulationen i kroppen och fyll på med vatten eller lite kaffe. Sedan är det bara att fortsätta studierna med förnyad energi.