Lär dig jobbet på jobbet!

Tidigare genom historien var det vanligt att du dels gick i dina släktingars fotspår när det gäller ditt karriärval och dels gjorde du alltid någon form av praktik på jobbet du ville ha innan du började jobba på egen hand. Idag ser läget ganska annorlunda ut för de flesta yrkesgrupper. Om du tillhör dem som vill lära dig jobbet på jobbet är det här en text för dig.

Praktisk inlärning

Oavsett vilket yrke du vill jobba som finns det möjligheter att prova på yrket praktiskt. Om du exempelvis vill jobba på kontor kan ett steg i rätt riktning vara att se till att du får en praktikplats, så att du kan lära dig genom att jobba. På det sättet kommer du bli expert på exempelvis att hantera kopieringspapper på nolltid.

Inom vissa branscher är det fortfarande vanligt att du jobbar som lärling, vilket ger dig en bra inblick i hur ditt kommande arbetsliv kommer att se ut. Det ger dig också en viktig del av de förutsättningar som krävs för att lyckas inom ditt yrke.

Samtidigt har den pågående krisen gjort det svårt för alla som vill göra praktik eller sommarjobba i år. Det leder i sin tur till att det överlag har blivit svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Dessutom vittnar många unga om hur de blev utan ersättning när de förlorade sina praktikplatser till följd av krisen.

Det finns definitivt många vägar att gå om du känner att du heller gör praktik någonstans än spenderar mer tid i skolbänken.