Att lära sig av med ett missbruk

Jag skrev för ett litet tag sedan på den här bloggen om att praktisera det man lär sig, hur det är det bästa sättet att bli bättre på någonting – oavsett vad det handlar om. Det är relevant inte bara när det handlar om att lära sig spela ett musikinstrument, lära sig ett nytt språk eller matematik.

Ljung & Sjöberg är ett konsultföretag som specialiserat sig på psykisk ohälsa och olika former av missbruk. Också när det gäller missbruk är vanans makt stor och att bemästra exempelvis ett alkoholmissbruk handlar till stor del om att lära sig nya vanor.

Erfarenheter av missbruk

Ljung & Sjöberg startades av ett antal personer som själva har erfarenheter av olika typer av missbruksproblematik, både för deras egen del och upplevelser av missbruk i deras direkta närhet. Från de erfarenheterna har de sedan utvecklat en modell som ett flertal företag och organisationer kunnat dra nytta av. Det handlar inte bara om missbruk av alkohol och narkotika utan också om exempelvis spelmissbruk.

Deras modell innefattar dels hur arbetsplatsen först ska förhålla sig till en medarbetare som har problem. Även om det är en arbetsplats där de flesta känner varandra och inte har något problem att tala även om intima ämnen så kan det vara svårt att ta sig an en person som plågas av någon typ av missbruk.

En praktisk modell

De kallar sin modell för Behaviour Change Management, vilket är ett praktiskt tillvägagångssätt där de jobbar både på individuell och organisatorisk nivå. På individnivå handlar det till stora delar om att lära sig nya livsmönster och att få stöd att praktisera dem. På organisatorisk nivå kan modellen exempelvis innebära att man jobbar med stressproblematik eller andra svårigheter som i förlängningen påverkar förekomsten av missbruksproblem i personalstyrkan.

Om ditt företag av en eller annan anledning behöver hjälp med frågor som liknar dem jag tagit upp ovan så kan du kontakta LjungSjöberg. En stor del av arbetet går ut inte bara på att hjälpa människor och företag med den här typen av problematik, utan kan också handla om att överhuvudtaget få en person att erkänna att hen har problem. Det kan vara en tuff nöt att knäcka, men också första steget åt att lära sig leva ett nytt liv.