Pedagogik: learning by doing

Learning by doing, det vill säga lärande genom att göra eller praktisk inlärning, är aktiviteter där människor lär sig av förstahandsupplevelser. Detta inlärningssätt ger på ett motiverande: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-1428-6_544 och stimulerande sätt bättre förståelse av aktiviteter. Då denna inlärning är praktisk engageras människor till att utforska och testa aktiviteter med både händer och sinnen.

Learning by doing har flera fördelar jämfört med andra traditionella inlärningssätt. Till exempel, förmodligen är det ett tryggare val inför ett renoveringsprojekt i Stockholm att anlita ett bemanningsföretag än nyutexaminerade gymnasieelever. Praktisk erfarenhet levererar helt enkelt bättre resultat än teoretiska kunskaper i många fall. Några fördelar med learning by doing är följande:

  • Ger praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper
  • Hjälper personer att lära sig av sina misstag
  • Motiverar och stimulerar inlärning

Emellertid är praktisk inlärning inte helt utan nackdelar. Learning by doing är ibland en kostsam, opraktisk och riskabel metod för inlärning. Några exempel på detta är komplex algebra: https://www.bell-school.ch/news/how-learning-doing-helps-students-thrive-english-courses-kids-1 och rymdraketer. I dessa fall krävs systematisk och teoretisk inlärning från såväl böcker som utbildare.

Learning by doing har varit känt i tusentals år ända sedan antiken. Den har haft många förespråkare, däribland Platon, Thomas Hobbes, Karl Marx, Mao Zedong och framförallt pedagogen John Dewey (1859-1952) som myntade frasen.

En bakomliggande teori till learning by doing är den felaktiga tron att problem alltid kan lösas genom strikt rationella regler, baserade på forskning. Även om detta är mycket viktigt kan det ibland leda till felaktiga bedömningar där helheten missas. Enligt filosofen Donald Schön (1930-1997) innebär lärande en insikt om att kunskap ständigt måste kompletteras. Även professionella personer som ekonomer och psykologer kan därför i viss grad behöva kompletta och uppdatera området de arbetar i.