Att lära sig språk genom att använda det

Det finns en mängd olika sätt att lära sig ett nytt språk. En av de mer klassiska vägarna är att sitta ner i ett klassrum och lyssna på en lärare, som gärna delar ut grammatiska övningar och utför test av olika slag. En del läser böcker där man lär sig fraser och långsamt bygger upp sitt ordförråd. Den som vill bli kommunikativ i ett främmande språk kan dock få problem med båda dessa metoder. Många vill lära sig ett nytt språk för att helt enkelt kunna använda sig av det, ute i verkliga livet.

Att lära sig, genom praktisk inlärning

I klassrumsmiljön med tester och grammatik, blir miljön en fiende. Förutom att man omges av andra som inte talar språket, utsetts man för tester som för många skapar tunghäfta. Fokuseringen ligger på grammatiken, vilket ytterligare kan göra det obekvämt att faktiskt våga tala språket. Den som lär sig fraser från en frasbok, lär sig ofta fel saker. Det hjälper föga att kunna boka ett bord för två när man ska konversera på flytande spanska med en grupp spanjorer. Tvärtom lär man sig från sådana böcker snarare sådant som faktiskt går att ta på engelska. Genom

att som exempelvis https://www.kompetensexpress.se fokusera på att lära ut praktiskt kunnande, lär man sig istället vad man faktiskt har nytta av. Vill man bli bättre på ett språk är det faktiskt viktigt att man övar på att tala det. Idag finns alla möjligheter att prata med folk över hela jordklotet digitalt. Fokuserar man utifrån ett praktiskt perspektiv borde man lära sig att bygga upp sina språkkunskaper vid sådana mötet. Det finns ett talesätt: man får kasta sig ut i vattnet för att lära sig simma. När det gäller att lära sig främmande språk når man längre genom att kavla upp ärmarna och våga använda sig av det lilla man kan.