Klara högskoleprovet med praktisk inlärning

Många vill nå ett så bra resultat på högskoleprovet som möjligt för att ha en större chans att komma in på sin drömutbildning på universitetet. Men det kan vara svårt att nå det eftertraktade högsta resultatet, vilket kräver bra kunskaper inom flera ämnen. Med praktisk inlärning och extra hjälpmedel ökar din chans att förbättra ditt resultat nästa gång du skriver provet.

Med hjälp av Högskoleprovguiden kan du snabbt nå dina målresultat på högskoleprovet, tack vare den välkända onlineutbildningen som hittills assisterat över 170 000 studenter. Här kan du få alla verktyg du behöver för att få bra resultat på alla delar av högskoleprovet. Du får tusentals övningsuppgifter, en stor mängd förklaringar till tidigare högskoleprov, över tusen filmer, guider och mer.

Praktisk inlärning

För att bemästra högskoleprovet kan du ägna dig åt så kallad praktisk inlärning. Det finns en distinktion mellan passivt och aktivt lärande, vilket man kunnat se i forskningsprojektet ”Den lärande hjärnan” som utförts sedan 2014 vid Umeå universitet. Här har man undersökt vilka strategier och inlärningsmetoder som fungerar bäst i kombination med individuella skillnader vad gäller personlighet och kognitiv förmåga. Alla individer har variationer på dessa områden vilket går att se på studier av hjärnavbildningar och beteende.

Aktiv och passiv inlärning

Strategier för inlärning brukar delas in i mer passiva och mer aktiva sådana. De aktiva sätten att lära sig brukar anses som bättre, men studenter och elever använder för det mesta de passiva metoderna. En typiskt passiv metod är att läsa samma text om och om igen. Detta har visat sig vara en dålig metod. VI läser texten flera gånger, stryker under viktiga passager och skriver ner stödord. Det anses dock av forskarna vara sämre, då du efter ett tag anser att du kan vad som står i kurslitteraturen fast du inte gör detta. När du sedan ska göra provet hämtas information från ditt långtidsminne. Att använda sig av testbaserat lärande går till så att du använder denna funktion även vid inlärningen. Det gör att ditt långtidsminne bättre kommer ihåg informationen än om du bara läser om samma text flera gånger.

Återberätta informationen

Detta praktiska och mer aktiva sätt att lära sig går till så att du först läser informationen, sedan lägger ifrån dig boken och försöker att återberätta det du läste. Du kan då komma att inse att du bara har en tredjedel av det lästa kvar i minnet. Då behöver du återgå till boken igen och läsa om, vilket ger dig återkoppling kring vad du har lagrat i långtidsminnet. Sedan kan du återigen ta en paus och återberätta informationen. Med dessa intervaller kan du minnas det du har försökt lära dig bättre. Intervallbaserat lärande kallas också för distribuerat lärande. Du får bättre minnesspår i hjärnan i jämförelse med om du bara läser informationen flera gånger. Testbaserat lärande gör det dock nödvändigt för dig att göra en kognitiv ansträngning, vilket också krävs när du studerar inför högskoleprovet.